EHBO afdeling Polsbroek sinds 1971
Nieuwsberichten
Agenda
Evenementen
Opleidingen
Bestuur
Links
Archief
DOWNLOAD EHBO AANVRAAG FORMULIER VOOR
NIET COMMERCIEEL EVENEMENT
(TOEGANG IS GRATIS)
COMMERCIEEL EVENEMENT
(ER WORDT ENTREE GELD of "vrijwillige" donatie GEVRAAGD)
Formulieren kunnen ondertekend naar mailehbo@polsbroek.com

AGENDA Jaarvergadering KNV EHBO afdeling Polsbroek 26 maart 2019 aanvang 20:00 uur.

Opening
Mededelingen
Vorig verslag JV 2018
Bijzonderheden activiteiten verslag 2018
Financieel verslag 2018
Kascontrole commissie 2018 en nieuw kascontrole lid 2019
Bestuur vacature
Jubilarissen
Activiteiten 2019
Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
Sluiting


Tijdige invulling IKK-norm: Het Oranje Kruis ontzorgt
Voor werknemers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is het vanaf 1 januari 2018 verplicht om in het bezit te zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen.
De zogeheten IKK-norm (IKK: Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang).

Iedereen in het bezit van een geldig Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet aan deze IKK-norm. Evenals iedereen in het bezit van een certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis.

Register EHBO-certificaten
Er zijn echter veel certificaten in omloop die niet voldoen aan deze norm. Alleen certificaten uitgegeven door instanties die worden vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze eis.

Help ons de boodschap verspreiden
Samen met u verspreiden wij als geen ander kennis en kunde rondom Eerste Hulp. Het Oranje Kruis garandeert om alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen tijdig te voorzien van het juiste certificaat Eerste Hulp aan kinderen of diploma Eerste Hulp. Dit doen wij door hen actief te informeren en te benaderen.

Het is van grote waarde als u de informatie samen met ons verspreidt zodat op 1 januari 2018 iedereen in het bezit is van het juiste certificaat of diploma.
Weet u van cursisten die (nog) niet in het bezit zijn van het juiste certificaat of diploma? Neem dan contact op met Heidi Verkerk (06- 1261 2126) of Frank Balstra (06-5757 3034) of mail naar ikk@ehbo.nl.

Via onze sites www.ehbo.nl, www.hetoranjekruis.nl en onze social kanalen Facebook en Twitter blijft u op de hoogte van ons laatste nieuws.


KNV EHBO afd Polsbroek probeert al een paar jaar om een nieuwe opleiding op te starten. Daar hebben we een minimaal aantal deelnemers voor nodig om de kosten per deelnemer zo laag mogelijk te houden, maar we halen het minimum aantal deelnemers niet. Met dit probleem kampen ook onze collega afdelingen, nationaal en/of KNV gerelateerd. We hebben daarom afspraken met elkaar gemaakt om deze opleidingen "centraal" aan te bieden, maar waarbij je de herhalingen wel lokaal bij de eigen EHBO afdeling volgt.