Dorpshuis Polsbroek, voor iedereen

Ons Dorpshuis in de toekomst

2020: Corona maatregelen We zijn per 1 juni open en per 1 juli zijn de maatregelen vanuit de overheid versoepeld.
Hieronder de belangrijkste regels die wij als Dorpshuis hebben opgesteld.

Samenvatting van de belangrijkste Corona regels Dorpshuis Polsbroek per 1-7-2020

·         Mevrouw Willemien Oskam is aangesteld als beheerder van het Dorpshuis en aanspreekpunt voor huurders en bezoekers. Aanwijzingen van beheerder, personeel werkend voor beheerder of bestuur moeten zonder discussie worden opgevolgd.

 

·         In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals in ons Dorpshuis, heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. De voorschriften worden in acht genomen door het vooraf plaatsen van tafels en stoelen met de noodzakelijke afstand. Deze mogen NIET verplaatst worden. We willen ook voor Willemien een veilige werksfeer behouden.

·         Zonder gezondheidscheck en reservering zijn in het Dorpshuis maximaal 50 personen toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Het Dorpshuis is onveranderd alleen geopend op reservering.
Grote zaal       50 personen
Raadszaal        Vooralsnog is de raadzaal gesloten voor gebruik/ bezoekers.

·         De toegang en het verlaten van het gebouw verloopt via de entree aan het Dorp. In de hal is ruimte voor een gescheiden looprichting die op de vloer is gemarkeerd. Mocht dit niet voldoen, dan gebruiken we de nooduitgang aan de kant van Silo, dit wordt bepaald door de beheerder.

·         Voor, tijdens en na gebruik worden handgrepen, toiletten en tafels extra schoongemaakt.
Bij de toiletten zijn voorzieningen aangebracht voor het schoonmaken van de handen voor en achteraf het toilet bezoek.

·         De kapstokken worden niet gebruikt, omdat we de 1,5 meter afstand hier niet kunnen waarborgen en er een kruising ontstaat in de looprichtingen. Jassen moeten over de eigen stoelleuning worden gehangen.

·         Gebruik van de thermostaat en verwarmingskranen is alleen door de beheerder. Is er behoefte aan meer of minder verwarming, geef dit dan aan bij de beheerder.

·         Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten, doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten en gooi die daarna weg. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar.  Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je en iedereen van hetzelfde huishouden thuis. Heb je klachten, laat je testen! Bel 0800-1202 voor een afspraak.

·         Je bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van deze regels.

 

·         Het betreden van het Dorpshuis is op eigen risico.


Klik hier voor het volledige corona protocol voor het dorpshuis.


2017: Het dorpshuis te Polsbroek staat op het punt grondig te worden gerenoveerd. Helaas is er achterstallig onderhoud en is de laatste opfrisbeurt 27 jaar geleden uitgevoerd.

De toen gebruikte kleuren zijn (al lang) niet meer van deze tijd, de inrichting is ook achterhaald en de wensen van de gebruikers zullen nu zo veel mogelijk worden verwerkt.

Er is een werkgroep opgericht die zich primair gaat richten op haalbaarheid in combinatie met de financiering en/of sponsoring/ subsidies.

Plannen te over

Een veel gehoorde klacht/ wens is het verlagen van het plafond. Doordat de grote zaal vroeger is gebouwd als gymzaal, heeft hij ook de daarbij horende hoogte. Oudere gebruikers van de zaal hebben nog steeds het gevoel dat ze naar de gym gaan...

Andere wens was een andere toog, of zoals wij het noemen uitgifte buffet.

Ook zal de kleurstelling een update krijgen, en zijn we op zoek naar ander meubilair.

Vanuit de beheerders van de keuken kwam nadrukkelijk het verzoek om moderne apparatuur, die hoogstwaarschijnlijk effici�nter omgaat met energie, maar ook die nieuwe horeca en hygi�ne laten zien dat de huidige opstelling niet meer kan.

Het idee is dan ook om het plafond van het gedeelte met tapijt vloerbedekking in zijn geheel te verlagen, en dan niet alleen het systeem plafond, maar echt het hele plafond. Daarmee cre�ren we ruimte boven op zolder, die dan ook als zaal/ studio beschikbaar kan komen. We kunnen dan dit plafond ook gelijk correct isoleren zodat de warmte in de zaal blijft.

Dit gedeelte van de zaal zal dan ook afsluitbaar zijn met een demontabele wand, zodat er een kleine gezellige ruimte ontstaat. De kleine zaal.

De toegang voor deze zaal zal dan via een nieuwe opening vanuit de huidige garderobe moeten worden.

Voor de keuken is het plan om de huidige opslag van de EHBO af te breken en daar een nieuwe maar vooral grotere keuken ruimte te bouwen, met professionele koeling i.p.v. nu de consumenten koelkasten die her en der in het pand staan opgesteld en moderne kook en afwasapparatuur.

De huidige opening naar de EHBO opslag zal dan de toegang zijn voor de keuken, en dan zal ook het uitgifte buffet een kwartslag in de breedte draaien om zo in de "lengte" van de zaal uit te komen.

Als de nieuwe keuken is gebouwd, kan de huidige keuken worden afgebroken om daar een trapopgang te maken om zo op de 1e etage te komen. En de overige ruimte en deur komt dan zo beschikbaar voor een garderobe die alleen vanuit de kleine zaal beschikbaar is, dus veiliger.

Middels de nieuwe trapopgang is het dan ook makkelijker en veiliger om de opslag van de oranje vereniging en het stookhok op de eerste etage te bereiken. Dit moet nu nog buitenom via een ladder.

Podium

Bij de verbouwing voor het peuterstekkie is het podium afgebroken, en daarmee ook de eenvoudige gelegenheid voor het opvoeren van voorstellingen, hoewel wij wel gebruik konden maken -tegen betaling- van een demontabel podium. Maar de wens ligt er voor toch weer een -semi- vast podium. Zodat bij koningsdag of bingo de prijzentafel en rad op een "natuurlijk"verhoging kan komen te staan, voor net dat beetje extra.

Het idee is om dit podium verzonken in de vloer te bouwen welke middels hydraulische pompen -zoals een brug in een garage bedrijf- omhoog gebracht kan worden.

Vloer

En dan komen we aan bij de huidige vloer. Op enkele plaatsen voel je dat de vloer is verzakt, oorzaak onbekend, en daar waar vroeger het podium heeft gestaan zit een metalen strip die loskomt.
Kortom de hele vloer gaat er uit, om te onderzoeken of de houten funderingspalen nog wel intact zijn, en om gelijk de vloer goed te kunnen isoleren. er komen dan gelijk extra stroompunten in de vloer en het eerder genoemde podium kan dan gelijk worden gebouwd. En er komt in de hele zaal nieuw parket.

Ook voor feesten, partijen, workshops, maaltijden, of trouwlocatie